Inschrijven voor de viswedstrijden kan:

Telefonisch op nummer 0495/11.73.30 .Bij niet-opname gelieve uw boodschap in te spreken.

REGLEMENT

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Lidgeld 55 €/jaar, verzekering inbegrepen.